UNITEX 
TUNNE OMA KLIENTI

Hea partner,

 

Meie ettevõte UnitEx spetsialiseerub KYC-turvalisusele. Nii seadusandlus kui ka pidevalt muutuvad geopoliitilised tingimused nõuavad äriprotsessides osalejatelt kindlustunnet partnerite suhtes, st KYC-i põhimõtte („Tunne oma klienti“) ranget järgimist.

 

UnitEx pakub professionaalset abi kliendiprofiili koostamisel (nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute puhul). Põhjalik kliendiuuring hõlmab järgmiste andmete kontrollimist:

 

  • kas klient on kantud sanktsiooninimekirjadesse;

  • kas klient figureerib ametlikult avaldatud poliitilise tegevusega seotud isikute baasides;

  • kehtivate ja mittekustutatud karistatuste olemasolu;

  • ja muu seadusega nõutav teave rahapesu tõkestamiseks.

 

Kuidas see toimib?

 

Teie sooviavalduse alusel genereerime personaalse lingi ankeedile, mis on mõeldud täitmiseks partnerile. Täidetud ankeedi alusel teostame kontrolli ning esitame täieliku aruande 2 tööpäeva jooksul.

 

Meil on hea meel pakkuda nii püsivat kui ka ühekordset koostööd. Võtke meiega ühendust ja me aitame leida Teile sobivaima lahenduse.

Уважаемый партнер,

​​

Наша компания UnitEx специализируется на КУС безопасности. Законодательство и постоянно изменяющиеся геополитические условия требуют от участников бизнес процессов чувства уверенности в партнерах, то есть строгого соблюдения принципа КУС (знай своего клиента).


UnitEx предлагает профессиональную помощь в проверке и составление профиля клиента (как физических так и юридических лиц).

 

В комплексную проверку входит проверка профиля клиента:

  • наличие его нахождения в санкционных списках

  • наличие его нахождения в официально опубликованных базах лиц занимающиеся политической деятельностью

  • наличие действительных и непогашенных судимостей

  • и иная требуемая законом информация по борьбе отмыванию денег

 

Как это работает?
На основании Вашей заявки, мы генерируем персональную ссылку для заполнения партнёром. На основании заполненной анкеты, мы производим проверку и предоставляем полный репорт в течение 2ух рабочих дней.

 


Рады предложить разные виды сотрудничества как на постоянной так и на единичной основе.Задайте нам вопрос и мы поможем найти для Вас наиболее подходящее решение.

KYC Service Contact

Information Send, Thank You!